Az SME 2.0 kísérleti kurzusának rövid értékelése

AZ SME 2.0 kurzus egyrészt felvállalta az alapvető web 2.0-ás eszközök kezelésének (technikáinak) megtanítását, másrészt háttéranyagot kínált ahhoz, hogy minden résztvevő saját maga alkossa meg a vállalkozásának legmegfelelőbb tartalmakat. Az agóra nevű központi kommunikációs fórum a web 2.0-ás eszközök technikai megvalósításához adott segítséget. Ugyanakkor a professzionális részvevők hozzászólásai nagyon hasznos tananyag-kiegészítőként szogáltak,  és a profik honlapjai, már működő blogjai jó példaként (best practice-ként) gazdagították a tartalmakat. Így a részvevőknek módjuk volt saját kurzus-társaiktól ellesni a web 2.0-ás eszközök konkrét vállalkozási felhasználását.

Egy kis statisztika:

Az első kérdőív alapján 36 részvevő töltötte ki a kérdőívet, amiből egy összesített excel-táblázat készült. Nő: 29, férfi: 7, tanár: 6, vállalkozó 15, vállalkozást szeretne indítani: 12, tanuló 3.

A tanfolyam magját tehát informatikát tanító tanárnők és zömmel női vállalkozók és vállalkozást indítani szándékozók alkották. Ez az összetétel egyébként ideális a motiváció és a későbbi még intenzívebb hálózatba szervezendő tudáscsere szempontjából. Az agórában (központi fórumban) 16 különböző, kis részben egymást átfedő témában összesen 402 bejegyzés született. Ebből a tutor – részben részletes, tananyag-szintű bejegyzései – mintegy az összes bejegyzés egynegyedét tették ki, ami nagyon intenzív tutori munkát igényelt.Ugyanakkor kialakult az a 12-20 fős mag, akiknak már volt saját honlapjuk, saját tapasztalatuk. Közülük néhányan rendkivül hasznos bejegyzésekben segítették a tudáscsere folyamatát, úgyhogy az agórában kialakult a hálózati tapasztalatcsere spontán formája.